Analitik Danışmanlık | Crede Danışmanlık & Veri Servisleri

Crede veriyi toplar, yorumlar ve analitik iş çözümleri üretir.

bulut ve ampul çember 1 çember 2 çember 3 Detaylı bilgi için
CredIS'in yeni versiyonu lanse edildi
CredIS 2.0
Tahsilat Analitiği
Müşteri Tutundurma
Sonraki En İyi Ürün
Müşteri Segmentasyonu
sağ 2 çizgi sağ 1 çizgi
Danışmanlık
Sahtecilik
İstihbarat
Risk Ölçümleme
Potansiyel Müşteri Bulma
sol 2 çizgi sol 1 çizgi
Veri Servisleri

ANALİTİK DANIŞMANLIK


Müşteri Segmentasyonu

Crede, iş ortağının ihtiyacına uygun terzi işi segmentasyon projeleri geliştirir. Öncelikle amaçları önceliklendirir (örn. Çapraz satış, müşteri değeri maksimizasyonu, yeni ürün lansmanı veya risk profillemesi) ve segmentasyonu bu amaçlara uygun segmentasyon modelini kurar. Modellerimiz müşterileriniz data iyi tanımanızı ve doğru kitlelere doğru aksiyonları almanızı sağlar.

Tipik proje adımları aşağıdaki gibidir:
Segmentasyon hedefinin belirlenmesi
Veri hazırlığı
Veri madenciliği ve kümeleme
Segmentlerin anlamlandırılması
Aksiyon programının tanımlanması

Proje çıktıları, segmentayon algoritmaları, segment profilleri ve aksiyon planıdır.

Analitik Satış Planlama

Pazar kazanma yarışında potansiyel müşteri yaratmanın önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle veri geliştirmesi ve müşteri potansiyelinin öngörülmesi çok önemlidir. Crede, “mikrotargeting” süreçlerinizi kurarken kendi veri tabanının da yardımıyla verinizi zenginleştirir ve daha önce görmediğiniz potansiyel müşterilerinize ulaşmanızı sağlar.

Crede, sadece doğru müşteriye ulaşmanızı sağlamakla kalmaz, satış kanalı ve iletişiminin optimizasyonunu da sağlar; iletişim metinlerini kendi geliştirdiği analitik yöntemler ile iyileştirir.

Tipik proje adımları aşağıdaki gibidir:
Kanal analizi
Potansiyel müşteri yaratımı
Veri zenginleştirme
En iyi segment-ürün hedeflemesi
Raporlama

Proje çıktısı düzenli yüksek kalitede potansiyel müşteri üreten kanal kullanımı optimize edilmiş bir sistemdir.

Sonraki En İyi Ürün Analizi

Crede, sektör ve departman ihtiyaçlarına odaklı analitik servisler üretir. Sadece analitik modelin kurulması ile kalmaz, düzenli takip ve kampanya optimizasyonlarını da yapar. Bu sayede uçtan uca çözümler üretir.

Tipik proje adımları aşağıdaki gibidir:
İş değeri tanımlaması
Veri hazırlığı
İstatistiki modelleme
Kanal optimizasyonu
Raporlama, iş zekası ve gösterge tablolarının kurulması

Proje çıktıları, alım potansiyeli yüksek olan müşterilerin listeleri ve performans takip raporlarıdır.


Müşteri Tutundurma

Crede analitik müşteri terk modelleri ile müşterilerinizin şirketinizi terk etme ihtimalini ölçer. Tutundurma modelleri yakın gelecekte terk edecek müşterilere ve terk etmişlere alınacak aksiyonları belirler.

Tipik proje adımları aşağıdaki gibidir:

Terketmenin tanımı
Türetilmiş değişkenlerin hazırlığı
Veri madenciliği iterasyonları
Aksiyonların tanımlanması
Customer Retention
Performans yönetimi / Raporlama

Proje çıktıları, tahminleme modelleri, performans ölçüm metrikleri, terketme segmentleri ve tavsiye edilen aksiyonlardır.

Müşteri Yaşam Boyu Değeri Maksimizasyonu

Ciro arttırıcı aksiyonlar arasından genellikle mevcut müşteri servislerini artırmak en ekonomik yöntemlerden birisidir. Bunun için ürün ve müşteri bazında karlılığı ölçerken veri madenciliği tahminleme algoritmalarının gücüne güvenmek gerekir.

Müşteri yaşam boyu değeri müşteri segmentasyon, sadakat, tutundurma ve çapraz satış gibi pek çok analitik projeye temas eder. Müşteri tutundurma, tipik müşteri kazanımı-tutundurma modeline odaklanmaktan çok müşteri olma süresine odaklanır.

Crede sektör bazlı müşteri değeri çözümleri geliştirir. Modeller hızlı değişen pazarlara ve karlılık modellerine göre farklılık göstermek zorundadır.

Müşteri yaşam boyu değeri modelleri, mevcut ve potansiyel müşterilerin uzun vadeli değerlerini ölçer.
Müşteri kazanmak için en çok ne kadar bütçe ayırmalıyım?
Uzun vadede hangi müşteri segmentlerim daha karlı?
Sadakat programına ne kadar bütçe ayırmalıyım? Bir müşteriye en çok ne kadar ödül verebilirim?

Müşteri yaşam boyu değeri modelleri, müşteri kazanımı, çapraz satış, derinleşme, tutundurma ve geri kazanım eforlarının tümünü kapsar. 360 derecelik bir anlayışı gerektirir; sonuç olarak ise her bir müşteri için detaylı bir röntgen ve aksiyon planı çıkarır.

Projenin en önemli çıktıları, müşteri aksiyonları ve her bir müşterilerinden ömrü boyunda elde edilebilecek potansiyel gelirin hesaplanmasıdır.


Müşteri Risk Skorlaması

Alacak yönetiminde batık ihtimali karlılığı belirleyen en güçlü bileşendir. İster tahsis sırasında, ister yaşayan alacakların takibinde olsun müşterilerin batma ihtimallerini en doğru şekilde görmek ve buradaki değişimlere göre pozisyon almak kritiktir.

Bu risk değerlendirmesi, tahsis ve alacağın canlı olduğu dönemde batık riskini hesaplarken, bu ihtimalin gerçekleştiği alacaklarda ise yasal yoldan tahsil edilebilecek tutarı tahminler.

İyi risk skor kartları, bir kurumun müşterilerini doğru ölçümlemesini, gelecekteki kayıpları tahminlemesini ve önleyici aksiyonlar almasını sağlar.

Tipik proje adımları aşağıdaki gibidir:
Risk tanımı
Veri toplanması ve türetilmiş değişkenlerin hazırlanması
Skorkart iterasyonları
Model performans yönetimi metriklerinin belirlenmesi

Proje çıktıları, skor Kartlar, ilgili algoritmalar ve önemli takip parametreleridir.


Tahsilat Yönetimi

Crede, tahsilat etkinliğinizi arttırabilmeniz için kapsamlı tahsilat aksiyonları geliştirir. Projelerimizde amaç kısıtlı kaynaklarınızı en etkili şekilde yönetebilmenizi sağlamaktır. Örneğin henüz gecikmenin ilk gününde kendiliğinden ödeyecek ve hiçi ödemeyecek müşterileri ayrıştırabilmek çok büyük verimlilik getirir. Ekipler enerjilerini bu doğru segmentlere yöneltebilirler.