Crede Danışmanlık ve Veri Servisleri

Crede veriyi toplar, yorumlar ve analitik iş çözümleri üretir.

bulut ve ampul çember 1 çember 2 çember 3 Detaylı bilgi için
CredIS'in yeni versiyonu lanse edildi
CredIS 2.0
Tahsilat Analitiği
Müşteri Tutundurma
Sonraki En İyi Ürün
Müşteri Segmentasyonu
sağ 2 çizgi sağ 1 çizgi
Danışmanlık
Sahtecilik
İstihbarat
Risk Ölçümleme
Potansiyel Müşteri Bulma
sol 2 çizgi sol 1 çizgi
Veri Servisleri

Veri Servisleri

Potansiyel Müşteri Bulma

Crede, 2.1 milyon firma ve 3 milyon şahıs veri tabanı ile analitik yöntemler kullanarak potansiyel müşterilerinize ulaşmanızı sağlarDaha fazla bilgi için tıklayınız »

Lokasyon Bazlı Pazarlama

Belirlenen coğrafi lokasyona konsantre olunarak nokta atış pazarlama imkanı sağlarDaha fazla bilgi için tıklayınız »

Müşteri Alarm Sistemi

Crede geliştirdiği yazılımları sayesinde firmalar ile ilgili gelişmeleri sürekli dinler ve satışa dönüşebilecek bir fırsat olduğunda anında haber verirDaha fazla bilgi için tıklayınız »

Veri Zenginleştirme

Crede, veri tabanınızdaki bilgileri, en güncel veriler ile zenginleştirirDaha fazla bilgi için tıklayınız »

Sosyal Medya Üzerinden Potansiyel Müşteri Bulma

Oyunlaştırma senaryoları ile sosyal medyadan düzenli olarak veri toplar ve bu verinin analiz edilmesi ile potansiyel müşteriler tespit ederDaha fazla bilgi için tıklayınız »

Sosyal Medya Risk Skorlaması ve Yaşam Stili Tespiti

Crede algoritmaları, sadece Facebook verisine bakarak kişilerin risk skorlarını ve yaşam stillerini hesaplarDaha fazla bilgi için tıklayınız »

Müşteri Tekilleştirme

Crede algoritmaları veri tabanınızda mükerrer olarak bulunan müşterilerinizi tekilleştirirDaha fazla bilgi için tıklayınız »

Firma Risk Tahminlemesi

Crede Risk Algoritmaları, risk seviyesini arttıran veya azaltan şirket hareketlerini takip eder ve anında raporlarDaha fazla bilgi için tıklayınız »

İK Analitiği

Çalışanlarınızı ve adaylarınızı istatistiki modeller ile daha iyi tanımanızı; işe alım ve sonrası süreçlerde en doğru kararı vermenizi sağlar.Daha fazla bilgi için tıklayınız »

Danışmanlık

Crede müşteri segmentasyonunu stratejinizi gözeterek yapar. Segmentasyon çapraz satışı arttırmak, müşteri değerini en üste çıkarmak, müşterinin yaşam stiline veya ödeme davranışlarına ne uygun ürünü sunmak, risk profiline en uygun ürünü kurgulamak gibi stratejik hedefler ile yapılabilir. Daha fazla…

Crede, tüm satış aktivitelerini veriye çevirerek ve bu veriyi satış tüneline dönüştürmek suretiyle ilgili tüm performans metriklerini takip ederek satış süreçlerinizi optimize eder. Daha fazla…

Crede Veri Madenciliği Algoritmaları geçmiş satış aktivitelerinden öğrenerek, hangi müşterilerin hangi ürünü alma eğiliminin yükseldiğini tespit eder, satışa dönüşme oranlarınızı arttırır. Daha fazla…

Onlarca performans metriğini takip etmek yöneticiler için her zaman zor olmuştur. Crede, kurumsal stratejilerinizi gözeterek, sene sonu rakamlarınıza doğrudan etki eden performans metriklerini tespit eder ve sadece önemli metrikleri takip etmenizi sağlar.

Her satış kanalının kendi avantaj ve dezavantajları olduğu için, Crede en iyi kanal kombinasyonunu belirler ve kanal göçü için gerekli aksiyon planını hazırlar, sizinle beraber hayata geçirir.

Crede Analitik Algoritmaları, özellikle nesnelerin interneti tabanlı, süreç verilerini analiz ederek, verimlilik artışına yol açacak iyileştirme noktalarını belirler.

Crede müşteri terk etme eğilimi modelleri tek tek müşterilerinizin şirketinizi terk etme eğilimini hesaplar ve istatistiki yöntemler ile müşteri özelinde geri kazanma aksiyonlarınızı tanımlar. Daha fazla…

Müşteri değeri maksimizasyonu çapraz satış, üründe derinleşme, tutundurma ve geri kazanma aksiyonlarının kombinasyonu sonucunda ortaya çıkar. Çıktı olarak her bir müşterinin toplam net gelirini arttıracak aksiyonları oluşturur. Daha fazla…

Tüm aylık hizmet/ödeme sözleşmelerinde borçlunun düzenli risk değerlendirilmesinin yapılması kaçınılmazdır. Crede, hem kendi verisini hem de kurumsal verinizi kullanarak bu değerlendirmeyi yapan davranış skor kartını geliştirir. Daha fazla…

Crede şirketinize ve konuya özel sahtekarlık algoritmaları geliştirir (Jenerik skor kartları kullanmaz) ve sahtekarlık olasılıklarını raporlar. Bu algoritmalar finansal sahtekarlıktan sigorta hasar sahtekarlığına, telekom hat tahsisine kadar çok geniş bir yelpazede iş çözümleri sunar.

Crede tahsilat süreçlerinizi daha verimli hale getirmeniz için alacaklı olduğunuz kişi ya da kurumları sınıflar ve profillerine uygun aksiyonları belirler. Daha fazla…

Crede mevcut data ile tahminlenebilecek nitelikteki gelecek olayları tahminleyebilen algoritmalar geliştirir. Tahminleme analizlerinde Dünya çapında kanıtlanmış sınıflandırma algoritmaları kullanır.