CredIS

Erken Uyarı ve İstihbarat Sistemi


CredIS dijital ortamda akan kamuya açık veriye odaklanır ve makina öğrenmesi kullanarak, bu veriden anlamlar çıkarır. Bu çıkarımlar Risk Değerlendirme ve Satış amaçları ile kullanılır.

  1. Tahsis/Satın alma istihbaratı
  2. Risk değerlendirmesi
  3. Limit yönetimi
  4. Sahtecilik değerlendirmesi
  5. Sorunlu alacak istihbaratı
  6. Satış fırsatları istihbaratı
  7. AML – Yasaklı liste sorgulama
CredIS’i kimler ne için kullanıyor?

Müşterilerimizden

Referanslar